عنوان دروس، منابع آزمون جامع نیمسال دوم ۹۹-۹۸ و تاریخ برگزاری-رشته مدیریت آموزشی

۰۲ تیر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۵ کد : ۳۶۸۱ اخبار هدر
تعداد بازدید:۱۶۳

عنوان دروس و منابع آزمون جامع نیمسال دوم 99-98 رشته مدیریت آموزشی به شرح ذیل می باشد:

1-درس تئوریهای سازمان و مدیریت در جهان امروز،استاد ممتحن:دکتر محمدنقی ایمانی

منابع:

-سازمان و مدیریت در عصر جدید،محمدنقی ایمانی و اسماعیل تبار

-تئوریهای سازمان و مدیریت در جهان امروز،کیومرث نیاز آذری و مریم تقوای

2-درس فرهنگ سازمانی،استاد ممتحن:دکتر محمدنقی ایمانی

منابع:

-فرهنگ سازمانی با تأکید بر ارزشهای اسلامی،ابوالفضل پورصادق

-فرهنگ سازمانی،کیومرث نیاز آذری

-فرهنگ سازمانی،محمدعلی طوسی

3-درس سیاستگذاری در نظام های آموزشی،استاد ممتحن:دکتر محمود صفری

منابع:

-فرآیند خط مشی گذاری عمومی در نظام آموزشی،کیومرث نیاز آذری و مجید ربیعی

-تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، سیدمهدی الوانی

**امتحان کتبی روز یکشنبه مورخ 99/4/29 و امتحان شفاهی روز یکشنبه مورخ 99/5/5 رأس ساعت 9 صبح برگزار می گردد.**


نظر شما :