مسئول دانشکده علوم انسانی

  •  آقای روح اله شرف الدین
  •  دانشجوی مقطع دکترای رشته مهندسی صنایع
  •  شماره تماس: 76301271-021
  • محل کار: دانشکده علوم انسانی،طبقه همکف،ضلع غربی