رئیس دانشکده علوم انسانی

 

 

 

 

 

  • آقای دکتر حسینی دانا 
  • ایمیل:   Hosseini.dana@chmail.com
  • hoseini.dana@damavandiau.ac.ir
  • شماره تماس: 76301291-021
  • محل کار: دانشکده علوم انسانی،طبقه اول،ضلع شرقی