رئیس دانشکده علوم انسانی

 

 

 

 

آقای دکتر عبدالهی فر (وبسایت اساتید)

شماره تماس: 76301291-021

محل کار: دانشکده علوم انسانی،طبقه اول،ضلع شرقی