ایمیل‌ رئیس، مسئول و کارشناسان دانشکده

دانشکده علوم انسانی (مجتمع 3)

گروه آموزشی

سمت/مقطع

نام و نام خانوادگی

محل کار

داخلی

 

رئیس دانشکده علوم انسانی

آقای دکتر حسینی دانا

hoseini.dana@damavandiau.ac.ir

2555

مدیریت آموزشی، مدیریت رسانه و حسابداری

مسئول آموزش دانشکده و مقطع دکتری

آقای دکتر شرف الدین

Diau.sharafeddin@gmail.com

2426

 

بایگانی دانشکده

آقای زارع

Diau.zare@gmail.com

2513

زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، علوم تربیتی و حسابداری مدیریت مالی و کسب و کار کوچک

کارشناسی

خانم دانایی

Diau.danaei79@gmail.com

2525

حقوق

کارشناسی

آقای فیضی

Diau.faizi@gmail.com

2512

مدیریت­ مالی، مدیریت آموزشی، حسابداری، علوم ارتباطات، زبان انگلیسی،حقوق(تمامی گرایشها)

کارشناسی ارشد

خانم نوایی

diau.navaee@gmail.com

2511

 

مسئول ساختمان

آقای میرعابدینی

Diau.abbasmirabedini14@gmail.com

2554

 

  • شماره تماس دانشگاه 76301225 الی 39 می باشد.
  • جهت انجام امور فارغ التحصیلی یا انصراف ابتدا به کارشناس مربوطه مراجعه نمایید.
  • جهت انجام امور فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد حتما قبل از مراجعه، هماهنگی تلفنی انجام دهید.
  • ساختمان اداری: مدیر آموزش داخلی 2333 ، امتحانات داخلی 2233 و 2234، فارغ التحصیلان داخلی 2361، حسابداری دانشجویی داخلی 2310و 2311، صندوق رفاه داخلی 2312
  • مجتمع یک: امور پایان نامه:  داخلی 2419